Alarmy – Jablotron

JABLOTRON 100

Modulárny systém zabezpečenia objektov z rôznymi možnosťami prístupu a ochranných komponentov Alarmu. Výhodou systému je modularita a možnosť rozšírenia o ovládanie zapínania a vypínania spotrebičov na diaľku alebo bezpečnostné a teplotné čidlá.

Revolučný bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne a pod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká.

Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom.

Jablotron 100