Siete

Počítačové a telekomunikačné siete metalické alebo optické. Rozvody vo firmách, inteligentné domy, výrobné haly. Diaľkové spoje pre obce, rozsiahle areály.

Počítačové siete

Počítačové siete

štruktúrované kabeláže. LAN MAN a WAN siete na metalických rozvodoch. Wifi siete pre domácnosť a priemysel.

Optické siete

Optické siete

Optické spoje v rámci budovy, vonkajšie. Zváranie optických prípojok.

Telekomunikačné siete

Telekomunikačné siete

Telekomunikačné rozvody, ústredne a prípojky. IP telefónia