Satelitné systémy

Inštalácia kompletných satelitných rozvodov od paraboly až k prijímaču – nezávislé na poskytovateľovi. Predaj inštalácia a nastavenie prijímačov, dekódovacích zariadení a kariet pre príjem TV staníc. Digitálny príjem televízneho signálu vo vysokom rozlíšení HD prípadne 4K. Satelitné zariadenia so smart funkciami (aplikácie, internetový prehliadač), možnosťou nahrávania vysielaných programov.

Satelitné komplety pre:

Domy

S jedným alebo viacerými TV prijímačmi. Príjem signálu z jedného alebo viacerých satelitov.

Ubytovacie zariadenia

S väččsím počtom TV zariadení s príjmom cez centrálny rozvod

Firmy

Riešenia na mieru od návrhu, inštalácie a zapojenia rozvodov, nastavení až po servis.

satelitná technika

Prijímače

SD, HD, UHD 4K

Paraboly

60-150 cm, multifeed

Montáž

stena, strecha, stožiar, stĺp